Lý Ba Tri

lyric“>
Ngâm thơ
1. Hò ơ …ơi dù ta cách mấy biển đông
Quê hương vẫn mãi trong lòng chứa chan
Cây đa bóng mát đầu làng, chim buồn nhớ tổ
Chim buồn nhớ tổ khi hoàng hôn rơi

2. Trước đèn xem kiến Tây Minh
Ngẫm cười hai chữ nhân tình éo le
Ai ai lắng lặng mà nghe
Dữ răn việc trước lành dè thân sau

——

1. Kìa [Am] ai hát khúc quê [D] hương
Lời hát ngọt [Am] ngào tình quê say [D] đắm
Lòng [Am] ta nhớ nhớ thương [D] thương
Nhớ câu hẹn [Am] thề thuỷ chung sắc [D] son
Năm tháng vẫn không quên xưa nơi [C] này ta hẹn cùng [Am] nhau.

2. Lòng [Am] ghi nhớ mãi khôn [D] nguôi
Lời hứa ban [Am] đầu cùng nhau hẹn [D] ước
Đồng [Am] xanh sương trắng giăng [D] giăng
Bay lả cánh [Am] cò đời ru ta thiết [D] tha
Vương vấn vương câu ca thương lúa [C] dệt thêm đẹp tình [Am] ta.