Amos Music

Giã từ tình yêu (Goodbye love – 我怎麼哭了)

Published in Hợp âm (Chords).

Sao em còn buồn

Published in Hợp âm (Chords).

Thần thoại (Endless love – 美丽的神话)

Published in Hợp âm (Chords).

Đợi em đợi đến hoa cũng tàn (我等到花儿也谢了)

Published in Hợp âm (Chords).

Xin trả tôi về

Published in Hợp âm (Chords).

Dĩ vãng nhạt nhòa

Published in Hợp âm (Chords).

Vết thương trong em

Published in Hợp âm (Chords).

Việt Nam quê hương tôi

Published in Hợp âm (Chords).

Đan áo mùa xuân

Published in Hợp âm (Chords).

Tình thứ nhất

Published in Hợp âm (Chords).

Next Page »