Nhạc Lý Cơ Bản Cho Người Mới Học Nhạc

Hướng dẫn học nhạc lý cơ bản này xem xét các khái niệm cơ bản mà các nhạc sĩ sử dụng để hiểu, phân tích, biểu diễn và tạo ra âm nhạc.

Hãy cùng Amos Music tìm hiểu về các khái niệm cần nắm trong nhạc lý cơ bản nhé!

LÝ THUYẾT ÂM NHẠC CƠ BẢN LÀ GÌ?

Lý thuyết âm nhạc là một nghiên cứu cho phép chúng ta hiểu ngôn ngữ của âm nhạc. Đó là một bộ hướng dẫn và thực hành được sử dụng để nhận ra các cách khác nhau để thể hiện cảm xúc bằng âm thanh. Nhạc lý cơ bản cũng giúp chúng tôi giải thích các tác phẩm âm nhạc, giao tiếp với các nhạc sĩ khác và tự tin sáng tạo hoặc biểu diễn âm nhạc.

Học nhạc lý cơ bản cũng rất cần thiết để tăng cường sự sáng tạo và phát triển ý thức nhạy bén về nhận thức âm nhạc. Đó là một bộ kỹ năng đầy thách thức, nhưng bổ ích để học hỏi. Biết cách âm nhạc hoạt động sẽ làm cho quá trình sản xuất âm nhạc dễ dàng hơn và giúp bạn trở thành một nhà sản xuất âm nhạc hiệu quả.

Hướng dẫn nhạc lý cơ bản này kiểm tra chữ ký quan trọng, cao độ, quãng, thang âm, hợp âm và các nguyên tắc cơ bản âm nhạc khác. Nó cũng cung cấp cái nhìn sâu sắc về các khối xây dựng cơ bản của âm nhạc tạo thành sự hòa âm, giai điệu và nhịp điệu.

GHI CHÚ ÂM NHẠC VÀ KHOẢNG

Hãy bắt đầu lý thuyết âm nhạc cơ bản này cho hướng dẫn cho người mới bắt đầu bằng cách đi qua nền tảng của hòa âm và giai điệu. Phần này mô tả tất cả các ghi chú có sẵn và các mối quan hệ cụ thể giữa chúng.

BẢNG CHỮ CÁI ÂM NHẠC

Ghi chú là các khối xây dựng cho tất cả âm nhạc. Bảng chữ cái âm nhạc bao gồm bảy chữ cái: A, B, C, D, E, F, G. Mỗi nốt nhạc có một cao độ độc đáo.

12 PHÍM ÂM NHẠC

Có 12 nốt trên bàn phím piano: A, A # / B, B, C, C # / D, D, D # / E, E, F, F # / G ♭, G, G # / A.

CHÌA KHÓA TRẮNG

Các phím trắng trên bàn phím của bạn sẽ phát các ghi chú tự nhiên trên thang điểm (A, B, C, D, E, F, G). Chỉ chơi các phím trắng đặt bạn vào phím C chính hoặc A phụ.

CHÌA KHÓA ĐEN

Các phím màu đen trên bàn phím của bạn sẽ phát các nốt ghi chú phẳng phẳng và các phím nhọn sắc nét theo thang điểm (A # / B, C # / D, D # / E, F # / G ♭, G # / A). Mỗi ghi chú có một ký hiệu: cho phẳng và # cho sắc nét. Chơi kết hợp các phím trắng và đen cho phép bạn viết tất cả chữ ký của các phím có sẵn.

KHOẢNG

Một khoảng là một khoảng cách giữa hai ghi chú. Có một số khoảng thời gian khác nhau. Chúng tôi đo các khoảng này bằng số nửa bước, toàn bộ bước và vị trí của chúng trong thang đo. Một nửa bước là một nửa cung. Một khoảng thời gian toàn bộ bước là hai nửa cung. Hai nửa bước làm cả một bước.

Hơn nữa, quãng là nền tảng của cả hòa âm và giai điệu. Chơi hai hoặc nhiều nốt cùng một lúc sẽ tạo ra các khoảng thời gian hài hòa (hợp âm). Chơi một nốt nhạc lần lượt từng nốt nhạc tạo ra những giai điệu du dương (giai điệu).

Hơn nữa, chúng tôi mô tả các khoảng theo số (khoảng cách) và tiền tố (chất lượng). Số khoảng thể hiện số lượng nửa bước giữa hai ghi chú. Những con số này là (unison), thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 (quãng tám).

Khoảng thời gian cũng được mô tả bởi chất lượng bằng cách sử dụng tiền tố. Năm phẩm chất khoảng là chính, phụ, hoàn hảo, tăng cường và giảm dần.

OCTAVES

Cao độ tiếp theo cao nhất hoặc thấp nhất của cùng một ghi chú. Ví dụ, quãng tám tăng từ C1 trên đàn piano là C2. Một quãng tám xuống sẽ là C0. Có 12 semitones trong quãng tám.

CHỮ KÝ QUAN TRỌNG

Chữ ký chính cho bạn biết những gì ghi chú trong một thang đo là sắc nét hoặc bằng phẳng. Họ cũng giúp bạn xác định chìa khóa của một bài hát, đó là trung tâm âm điệu. Ví dụ: một bài hát trong khóa của A nhỏ sử dụng các ghi chú từ thang điểm A nhỏ. Có mười hai chữ ký quan trọng, mỗi chữ ký bắt nguồn từ mười hai ghi chú có sẵn.

CÂN ÂM NHẠC VÀ CHẾ ĐỘ

Cân âm nhạc là các khối xây dựng cơ bản của âm nhạc. Hiểu quy mô âm nhạc và chức năng của chúng là điều cần thiết khi học lý thuyết âm nhạc cơ bản. Phần này xem xét hai thang đo phổ biến nhất, độ tỷ lệ của chúng và bảy chế độ âm nhạc.

QUY MÔ LÀ GÌ?

Một thang âm nhạc là một tập hợp các nốt trong một quãng tám được sắp xếp theo cao độ của chúng. Mối quan hệ giữa các khoảng tăng dần hoặc giảm dần giữa các nốt ghi chú xác định mọi thang đo. Hơn nữa, các nốt từ thang âm được sử dụng để tạo thành giai điệu và hòa âm.

Có một số loại cân. Tuy nhiên, hai loại chính là quy mô chính và quy mô nhỏ. Bạn có thể xây dựng cả quy mô lớn và nhỏ từ bất kỳ ghi chú. Cách bạn xây dựng tất cả phụ thuộc vào mô hình khoảng thời gian bạn sử dụng.

CÂN CHÍNH

Quy mô lớn tự nhiên là tươi sáng, nâng cao, và âm thanh hạnh phúc. Bảy nốt trong tất cả các thang đo chính đều theo cùng một mẫu khoảng: WWHWWWH (toàn bộ một nửa toàn bộ toàn bộ toàn bộ một nửa). Có mười hai quy mô lớn tự nhiên có thể.

VẢY NHỎ

Quy mô nhỏ tự nhiên là âm thanh tối, buồn và cảm xúc. Bảy lưu ý trong tất cả các thang đo nhỏ tuân theo cùng một mẫu khoảng: WHWWHWW (toàn bộ một nửa toàn bộ toàn bộ nửa toàn bộ). Có mười hai vảy nhỏ tự nhiên có thể. Ngoài ra, có ba biến thể của quy mô nhỏ: tự nhiên, hài hòa và du dương.

ĐỘ QUY MÔ

Mỗi ghi chú trong một thang đo có một tên liên quan đến chức năng của nó và một số để chỉ vị trí của nó trên thang đo. Có bảy độ. Những tên này áp dụng cho tất cả các quy mô lớn và nhỏ.

Âm nhạc là tất cả về việc tạo ra và giải phóng căng thẳng. Chức năng của một mức độ tỷ lệ liên quan đến mức độ căng thẳng mà nó tạo ra. Nó cũng giúp bạn quyết định những lưu ý nào cần tuân theo để giải quyết căng thẳng.

Hơn nữa, việc nhớ tất cả các nốt khác nhau ở quy mô lớn và nhỏ là khó khăn. Đề cập đến các bước của thang đo bằng số chứ không phải ghi chú làm cho nó dễ dàng hơn.

Tìm hiểu thêm về các chức năng này đưa chúng ta vào lý thuyết âm nhạc tiên tiến. Bây giờ, thật tốt khi biết tên:

 • 1 – Thuốc bổ
 • Thứ 2 – Siêu âm
 • Thứ 3 – Truyền thông
 • Thứ 4 – Subdominant
 • 5 – Thống lĩnh
 • Thứ 6 – Submediant
 • 7th – Giai điệu hàng đầu

CHẾ ĐỘ ÂM NHẠC

Chế độ âm nhạc là quy mô có nguồn gốc từ một quy mô cha mẹ. Có bảy chế độ âm nhạc. Mỗi chế độ là một biến thể nhỏ của một tỷ lệ. Họ sử dụng tất cả các ghi chú và mẫu khoảng giống như thang đo cha. Sự khác biệt chính là ghi chú gốc được sử dụng để xây dựng quy mô. Bắt đầu một thang âm trên một nốt khác xác định trung tâm âm, tạo cho nó những đặc điểm giai điệu riêng biệt.

Bảy chế độ âm nhạc là:

 • I  – Ionia (quy mô lớn)
 • ii – Dorian (thang điểm chính bắt đầu từ bậc 2)
 • iii – Phrygian (thang điểm chính bắt đầu từ cấp 3)
 • IV – Lydian (thang điểm chính bắt đầu từ độ 4)
 • V – Mixolydian (thang điểm chính bắt đầu từ độ 5)
 • vi – Aeilian (quy mô nhỏ tự nhiên hoặc quy mô lớn bắt đầu từ mức độ 6)
 • vii – Locrian (quy mô lớn bắt đầu từ cấp 7)

Học các chế độ âm nhạc vượt xa lý thuyết âm nhạc cơ bản và tiên tiến hơn. Tuy nhiên, làm quen với các điều khoản và chức năng cơ bản này là hữu ích.

HỢP ÂM VÀ HỢP ÂM MỞ RỘNG

Hợp âm là các khối xây dựng hài hòa của tất cả các bài hát. Họ gợi lên cảm xúc và cung cấp nền tảng để tạo ra giai điệu. Biết cách xây dựng hợp âm và hiểu cách chúng tương tác với nhau rất quan trọng khi học lý thuyết âm nhạc cơ bản. Phần này xem xét các loại hợp âm cơ bản, mở rộng hợp âm và đảo ngược.

HỢP ÂM TRONG ÂM NHẠC LÀ GÌ?

Hợp âm là sự kết hợp của hai hoặc nhiều nốt được chơi cùng một lúc. Chúng được tạo ra từ một ghi chú bắt đầu được gọi là gốc. Bạn có thể tạo hợp âm từ tất cả mười hai nốt. Ngoài ra còn có bốn loại hợp âm cơ bản trong âm nhạc:

 • Thiếu tá – Có một phần ba lớn và một phần năm hoàn hảo trên gốc
 • Nhỏ – Có một phần ba nhỏ và một phần năm hoàn hảo trên gốc
 • Giảm dần – Có một phần ba nhỏ và một phần năm giảm dần trên gốc
 • Augmented – Có một phần ba lớn và một phần năm tăng trên gốc

BỘ BA HỢP ÂM

Các hợp âm phổ biến nhất là bộ ba. Một bộ ba là một hợp âm gồm ba nốt. Bộ ba có một ghi chú gốc, một phần ba (bốn nửa cung trên gốc) và một phần năm hoàn hảo (bảy nửa cung trên gốc). Bộ ba cũng là nền tảng cho các hợp âm phức tạp hơn.

HỢP ÂM CHÍNH

Hợp âm chính có một nốt gốc, một phần ba lớn và một phần năm hoàn hảo. Một hợp âm với ba nốt nhạc này được gọi là một bộ ba chính. Ví dụ, bộ ba chính C có các ghi chú: CEG. Bạn cũng có thể thêm ghi chú để xây dựng các hợp âm phức tạp hơn.

HỢP ÂM NHỎ

Hợp âm nhỏ có một nốt gốc, một phần ba nhỏ và một phần năm hoàn hảo. Một hợp âm với ba nốt nhạc này được gọi là một bộ ba nhỏ. Ví dụ, một bộ ba nhỏ C có ghi chú CE ♭ -G. Bạn cũng có thể thêm ghi chú để xây dựng các hợp âm phức tạp hơn.

HỢP ÂM GIẢM DẦN

Hợp âm giảm dần âm thanh căng thẳng, bất hòa, và kịch tính. Họ có một ghi chú gốc, thứ ba nhỏ và thứ năm giảm dần (sáu nửa cung trên gốc). Ví dụ, bộ ba C giảm dần có các ghi chú: CE -G.

HỢP ÂM AUGMENTED

Hợp âm tăng cường âm thanh bất hòa, bất ổn và bí ẩn. Họ có một ghi chú gốc, thứ ba chính và một thứ năm tăng (tám nửa cung trên gốc). Ví dụ: bộ ba tăng cường C có ghi chú: CẦU E lược G #.

HỢP ÂM THỨ BẢY

Hợp âm thứ bảy thêm một nốt vào bộ ba cơ bản. Hợp âm thứ bảy có một nốt gốc, một phần ba, một phần năm hoàn hảo và một phần bảy. Ví dụ: một C chính thứ bảy có các ghi chú: CÊ E GB GB. Ngoài ra còn có năm loại hợp âm chính thứ bảy: chính, phụ, chiếm ưu thế, giảm dần và giảm một nửa.

HỢP ÂM MỞ RỘNG

Phần mở rộng hợp âm là những nốt được thêm vào bộ ba cơ bản ngoài phần bảy. Những ghi chú mở rộng vào quãng tám tiếp theo. Hợp âm mở rộng tạo ra một âm thanh phong phú hơn, phức tạp hơn so với các bộ ba chính và phụ cơ bản. Họ cũng cung cấp thêm khả năng dẫn dắt bằng giọng nói, khiến cho tiến trình hợp âm nghe thú vị hơn. Có bốn phần mở rộng hợp âm: thứ 9, 11 và 13.

HỢP ÂM NGHỊCH ĐẢO

Hợp âm nghịch đảo là các biến thể của cùng một hợp âm. Càng nhiều nốt nhạc, hợp âm càng có nhiều khả năng đảo ngược. Chuyển các nốt trong một hợp âm sang các quãng tám khác nhau tạo ra một sự đảo ngược. Nghịch đảo hợp âm thêm biến thể, phấn khích và chuyển tiếp mượt mà hơn để tiến triển hợp âm.

TIẾN TRÌNH HỢP ÂM

Một tiến trình hợp âm hoặc một tiến trình hòa âm là một chuỗi các hợp âm được ra lệnh. Tiến trình hợp âm hỗ trợ cả giai điệu và nhịp điệu. Họ cũng cung cấp nền tảng để tạo ra sự hòa âm và giai điệu.

PHÂN TÍCH SỐ LA MÃ

Chữ số La Mã được sử dụng để chỉ các hợp âm trong một tiến trình. Họ xác định các phím âm nhạc và ghi chú gốc cho mỗi hợp âm. Chữ số La Mã chữ hoa đại diện cho các hợp âm chính, trong khi chữ số viết thường đại diện cho các hợp âm nhỏ. Ví dụ, một tiến trình hợp âm trong phím của C chính sẽ trông giống như I-vi-IV-V (C-Am-FG). Đi sâu hơn vào chủ đề này vượt xa lý thuyết âm nhạc cơ bản. Tuy nhiên, nó giúp giới thiệu hệ thống số này.

GIỌNG NÓI HÀNG ĐẦU

Giọng nói hàng đầu là sự chuyển động tuyến tính giữa các dòng giai điệu hoặc giọng nói để tạo ra một ý tưởng âm nhạc duy nhất. Kỹ thuật này tập trung vào sự chuyển động mượt mà của các nốt từ hợp âm này sang hợp âm tiếp theo bằng các âm phổ biến. Hơn nữa, nó giảm thiểu sự chuyển đổi theo chiều dọc và chiều ngang giữa các nốt trong giai điệu hoặc giai điệu của hợp âm. Những động tác nhỏ hơn nghe có vẻ tự nhiên và dễ chịu hơn.