Ly bôi

lyric“>
1. Rượu [Em] đâu đưa đây rót [Am] cho cho [C] đầy
Rót [Bm] đi cho đầy thật đầy
Rượu [Em] cay, men ngây, nhấp [Am] môi, môi [C] mềm
Ðáy [Bm] ly, in hình bóng [Em] xưa.

Người [G] tình xa xưa ngờ [D] đâu tới [G] đây
Ai ngờ [Am] thơm nồng [D] trong đáy [G] ly [B7]
[Em] Ớ ơ ớ, uống [Am] ngay ly rượu cay thơm [C] nồng
Uống [Bm] ngay thơm nồng bóng dáng [Em] xưa.

2. Người [Em] xưa, vai thon, má [Am] son, môi [C] mềm
Mắt [Bm] to, lưng tròn nhẹ tay
Rượu [Em] thơm, tay dâng, hé [Am] môi, ân [C] cần
Uống [Bm] đi, ơi người trán [Em] xinh.

Cuộc [G] tình đôi bên, rượu [D] men gối [G] chăn
Thơm nồng [Am] như là [D] đêm cuối [G] xuân
[Em] Hớ ơ ớ, uống [Am] ngay ly rượu cay thơm [C] nồng
Uống [Bm] ngay thơm nồng bóng dáng [Em] em.

3. Rượu [Em] xưa hay hay, đắng [Am] cay thêm [C] sầu
Rót [Bm] đi cho đầy rượu nồng
Rượu [Em] cay, men ngây, nhấp [Am] môi, môi [C] mềm
Ðáy [Bm] ly, in hình bóng [Em] em.

Cuộc [G] tình xa xưa bạc [D] màu tóc [G] phai
Ai ngờ [Am] trong lòng [D] thêm dấy [G] men [B7]
[Em] Hớ ơ ớ, uống [Am] ngay một ly thơm [C] nồng
Uống [Bm] ngay thơm nồng bóng dáng [Em] xưa.