Lưu luyến tình quê

lyric“>
1. Nghe tiếng ai [Em] hò nhớ cuộc tình quê
Nhớ con sông mưa nắng bao [A] mùa
Trên đồng cây lúa xanh [Em] chưa
Em [G] chờ [C] trên bến sông [B7] xưa

2. Mưa nắng bao [Em] mùa vẫn đợi chờ anh
Tóc em xanh như lúa non trên [A] đồng
Anh về cây lúa đơm [Em] bông
Cho [D] lòng [B7] ấm lại mùa [Em] đông.

ĐK:
[Em] Nhớ, nhớ mái tranh [A] quê
Sông sâu bên lở bên [Em] bồi
Câu hò thương nhớ xa [D] xôi
Nghe lòng lưu luyến ai [B7] ơi.

[Em] Nhớ, nhớ những đêm [A] trăng
Con sông uốn khúc quanh [Em] làng
Ân tình ai nỡ chia [D] đôi
Bao ngày mưa nắng ai [B7] ơi
Tình quê thiết tha muôn [Em] đời.