Liên hệ

Nhãn Liên hệ
Mayolove Music
Auenstraße 100
80469 München
Germany

T +49 (0)89 23 70 22 23
F +49 (0)89 23 23 18 82

Amir Sufi
sufi[at]mayolove.com

Báo chí Liên hệ
Monopolisten
Augustenstraße 110
80798 München

T +49 (0)89 418 768 98
F +49 (0)89 418 768 99
M +49 (0)176 700 299 81

Julia Meyn
fraumeyn[at]monopolisten.org

Phân phối
Rough Trade Distribution
Von-Huenefeld-Str. 2
50829 Köln

T +49 (0)221 99075-240

Các bạn đang đọc bài viết tại Amos Music!